Mistberget Biovarme

Mistberget Biovarme leverer lokalprodusert og bærekraftig fjernvarme til leiligheter, offentlige bygg og næringsbygg på Råholt i Eidsvoll kommune. Vi er opptatt av å levere stabil og god oppvarming til en konkurransedyktig pris ved bruk av lokale og fornybare skogressurser.

Mistberget Biovarme ble startet i 2007 og leverte varme til de første bygg desember 2009.