Varmesentral

Råholt Varmesentral ligger sentralt plassert i Tærudvegen og leverer fjernvarme til en rekke leiligheter, offentlige bygg og næringsbygg.

Anlegget består av to fliskjeler og har elkjeler og oljekjel i reserve. Samlet varmeleveranse er 5 GWh

*Bilder av anlegget inne og ute og forklarende bildetekst*