Hos kunden


Et bygg kan motta fjernvarme via en kundesentral. Denne produserer vann til oppvarming og tappevann på ønsket temperatur og inneholder energimåler. Samtidig er

Kundesentraler for fjernvarme tar svært lite plass i bygget sammenlignet med andre oppvarmingssystemer. Det sparer byggekostnader.

Ta kontakt med oss for etablering av fjernvarme i nye byggeprosjekter.

Bildet viser en kundesentral i et bygg med 50 leiligheter.