Våre energikilder

Fjernvarmen fra Råholt Varmesentral er kortreist, CO2-nøytral og forurenser lite. Her er en oversikt over energikildene våre fra vi startet opp i 2010 og fram til i dag.Fjernvarmen vår er CO2-nøytral

Ved fyring slippes det ut CO2. Men den mengde karbon som frigjøres ved brenning er bundet av trærne når de vokser. CO2 er på denne måten en del av et naturlig kretsløp.

Skogsflisa vi bruker til varmeproduksjon kommer fra tømmer, kvist og krattskog. Det meste av det vi fyrer er for dårlig til å brukes i papir- og trevareproduksjon. I kalde perioder må vi i tillegg til skogsflis bruke noe strøm for å sikre nok varme til kundene våre. All strømmen vi kjøper har opprinnelsesgaranti som sikrer at den er fornybar.

Fjernvarme er kortreist og gir lokale inntekter

Vår største utgift er kjøp av flis. Flis kjøper vi i Eidsvoll og i nabokommunene. Unntaksvis henter vi flis lenger unna. Ved å kjøpe flis lokalt genererer vi ekstrainntekter for andre lokale firma. Valg av fjernvarme som oppvarmingsløsning bidrar derfor til å generere næring og inntekter lokalt.

Flisbilde:

Fjernvarmen forurenser lite

Produksjon av fjernvarme er underlagt strenge krav til utslipp. Vi må dokumentere utslipp av CO, NOx og støv og vise at det er under gjeldende krav.

Vi arbeider systematisk med innjustering av fyrkjeler for å oppnå best mulig energiutnyttelse og minst mulig utslipp.

Røyk fra pipa som er spesielt tydelig på kalde dager er kondens som oppstår når varm vanndamp kjøles mot kald uteluft.

Bilde: Hvit røyk fra pipa.