Kjøp av flis

Mistberget Biovarme AS ønsker å kjøpe flis fra lokaleleverandører. Vi kan bruke hele trær og alle treslag i blanding. Flis fra byggetomter, jordekanter og kulturlandskap er en god energikilde for oss.

Ta kontakt for en nærmere flisprat.