VI LEVERER 
FJERNVARME TIL RÅHOLT

HVA VI LEVERER

Lokalt brennsel

Vi fyrer kun med flis produsert i nærområdet. Flisen produseres fra trær og greiner som ikke kan bli til papir eller plank og som ellers hadde blitt kastet.

100% fornybar energi

Det å drive anlegget krever noe strøm, samt på ekstra kalder dager må vi bruke noe strøm for å sikre varme til kundene våre. All strømmen vi kjøper har oprinnelses garanti som sikrer at den er fornybar.

Fyringssentral 3.jpg
Minimalt med utslipp

Produksjon av fjernvarme er underlagt strenge krav til utslipp. 

Vi arbeider systematisk med innjustering av fyrkjeler for å oppnå best mulig energiutnyttelse og minst mulig utslipp.

 

OM OSS

Mistberget Biovarme leverer lokalprodusert og bærekraftig fjernvarme til leiligheter, offentlige bygg og næringsbygg på Råholt i Eidsvoll kommune. Vi er opptatt av å levere stabil og god oppvarming til en konkurransedyktig pris ved bruk av lokale og fornybare skogressurser.


Skogsflisa vi bruker til varmeproduksjon kommer fra tømmer, kvist og krattskog. Det meste av det vi fyrer er for dårlig til å brukes i papir- og trevareproduksjon. I kalde perioder må vi i tillegg til skogsflis bruke noe strøm for å sikre nok varme til kundene våre. All strømmen vi kjøper har opprinnelsesgaranti som sikrer at den er fornybar.

 

2007

Startet

5

GWh varme

100%

Fornybart

12

Bygg
 

LEDNINGSNETT

Kart_råholt.jpg

KONTAKT

For henvendelser eller spørsmål, kontakt oss på:
90 60 63 65 eller på mail trond.hammeren@gmail.com